Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten


Identifikasjon

Gransanger av underarten tristis

Phylloscopus collybita "sub-tristis"
Titran, Sør-Trøndelag 17. oktober 2003
Foto © Magne Myklebust

Denne fuglen viser mange karakterer som peker mot tristis. Det er ikke mulig å se noe klart grønnskjær på isse eller mantel, men dessverre mangler det et bra bilde av ryggsiden fotografert ovenfra. Forekomsten av gulskjær i øvre del av øyeringen og fremre del av øyenbrynstripen klassifiserer den imidlertid som en "sub-tristis", men ikke langt unna en rein tristis på draktkarakterer. Fuglen er videre beskrevet å ha typisk tristis lyd (identisk med lyden av tristis på Hannu Jännes CD "Calls of Eastern Vagrants"). Lydytringer ser dermed ikke ut til å være en sikker karakter ved identifikasjon av tristis i streng forstand. VL=62 mm.

This bird shows many characters suggesting tristis. It's not possible to see a definitive green tinge on the crown or mantle, but unfortunately good pictures of the upperparts from above are not available. However the presence of a yellow tinge in the upper eye-ring and foremost parts of the supercilium classifies it as a "sub-tristis", but quite similar to a real tristis on plumage characters. The bird is furthermore described as having a typical "tristis" call (identical to the calls of tristis on Hannu Jännes` excellent CD "Calls of Eastern Vagrants"). This gives discredit to calls as a clinching character in tristis identification, and makes field identification of the taxon a risky business. Wing: 62 mm.Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008