Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten


Identifikasjon

Gransanger av underarten tristis

Phylloscopus collybita "sub-tristis"
Titran, Sør-Trøndelag 8. oktober 2002
Foto © Kjetil Solbakken

Fuglen ser ut til å mangle innslag av gulgrønne fjær i mantel, isse og øyering. Grønnskjær er tilsynelatende til stede i noen av issefjærene når fuglen betraktes i sollys. Fremre del av øyeringen er beige, og et varmere gulbeige anstrøk anes i fremre del av øyenbrynstripen.

This bird seems to lack any yellow-green feathers in the mantle, crown and eye-ring. A green tinge is apparently present in some of the mantle feathers when the bird is seen in sunlight. The foremost part of the eye-ring is buff, and a warmer yellow-buff tinge is suggested in the foremost parts of the supercilium.

Bildene av denne fuglen illustrerer godt problemene med å vurdere disse fargenyansene i ulikt lys. Mens den tilsynelatende mangler grønt anstrøk på rygg og overgump på et bilde tatt innendørs, fremkommer grønnskjæret på en helt annen måte når fuglen kommer ut i sollyset (nederste bilde). Diffuse striper med svakt grønt anstrøk strekker seg opp mot bakre del av mantelen, og sammen med et svakt gulaktig anstrøk i en ellers beige øyenbrynstripe og antydninger til grønt i issen er dette karakterer som plasserer fuglen i kategorien "sub-tristis" heller enn tristis. VL= 56 mm og P2 kortere enn P10.

The pictures of this bird well illustrate the problems with assessing such subtle differences in colour under varying light conditions. While seemingly lacking any green tinge on mantle, back and rump on a picture taken indoors using flash-light (middle picture), a green tinge on the lower back and rump is clearly visible when the bird is photographed in warm sunlight (last picture). The diffuse stripes with a faint green tinge on the lower mantle, a faint yellowish tinge in the otherwise buffish supercilium and a faint green tinge on the crown are characters that identifies this bird as a "sub-tristis" rather than a tristis. Wing: 56 mm and P2 shorter than P10.Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008