Om fugler.noRedaksjonenEnglish news

Forsiden
Feltnytt
Har du sett?
Vinterfugl
Småstykker
Identifikasjon
Galleri
Nye bøker
Norgeslisten
Rødlisten


Identifikasjon

Tundrasædgjess i Nord-Trøndelag

Kjetil Aa. Solbakken (tekst og foto)

1. mai 2003 var undertegnede på gåsetur til nordlige deler av Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag sammen med Morten Vang og Beata E. B. Solbakken. Store deler av Svalbardbestanden av kortnebbgås raster i området på denne tiden, og til sammen anslagsvis 28.000 individer ble saumfart denne dagen. Enkeltindivider av andre gåsearter følger alltid med disse flokkene nordover. I dag ble 8 sædgjess, 3 østlige tundragjess, 2 stripegjess, 11 hvitkinngjess og en østlig ringgås observert på runden. Av sædgjessene viste 4 individer karakterer til underarten fabalis, 2 individer til rossicus, mens 2 individer ikke ble underartsbestemt.

De siste åra har enkeltindivider av sædgås av den østlige underarten rossicus (tundrasædgås) regelmessig blitt ”claimet” blant hordene av kortnebbgås. Underartens taksonomiske status og identifikasjon er imidlertid ikke helt klarlagt, så de fleste observasjoner er omdebattert. Tundrasædgås er foreløpig ikke å finne på den norske fuglelisten, siden NSKF har valgt å avvente kjennelser på innkomne saker i påvente av bedre klarlegging av identifikasjonskriterier. Under presenteres bilder og en kort omtale av de to sædgjessene 1. mai som antas å tilhøre underarten rossicus.

Den første fuglen ble observert i Frøsetvågen i Inderøy kommune, og holdt seg sammen med ca. 3500 kortnebbgås (blant annet en med halsring B2E som ses på et bilde). 6 hvitkinngås og 1 sædgås av ukjent underart ble også sett i flokken. De to sædgjessene gikk ikke sammen.

Klikk på bildene for stort format

Kommentar: En kraftig, korthalset fugl med mørk rygg og klart oransje bein på størrelse med kortnebbgås. Nebb kanskje noe lenger enn hos fuglen i Tynesfjæra. Relativt kraftig undernebb med en karakteristisk glipe i munnviken mellom over og undernebb. Fuglen hadde lite lyse tegninger på nebbet. Den ytterste nebbflekken er rosa (noe mindre intenst enn hos kortnebbgås), mens et utydelig oransje fargeskjær kan ses lenger inn mot nebbasis.


Den andre fuglen ble observert i Tynesfjæra i Levanger kommune, hvor den holdt seg sammen med ca. 1500 kortnebbgås og en 2K tundragås.

Klikk på bildene for stort format

Kommentar: En kraftig korthalset fugl med mørk rygg og klart oransje bein på størrelse med kortnebbgås, men med marginalt lengre nebb og kraftigere hode. Svart kraftig nebb med en rund oransje flekk nær spissen. Den ble kun sett liggende på vannet og skilte seg lite fra kortnebbgås i proporsjoner.

Kommentarer til identifikasjon av disse individene ønskes velkommen!Fugler.no - et webmagasin fra NNI © 2002 - 2008